Håndtering af persondata - borgere

Du kan herunder læse, hvordan vi håndterer persondata i forhold til de borgere, vi er i berøring med. Har du brug for at tale med os om nedenstående er du velkommen til at kontakte os

Illustration af computer med dokumenter åbnet på skærmen

Håndtering af data


Dataansvarlig
Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

Respirationsvagten
Vendersgade 1H, 1.tv.
7000 Fredericia
CVR-nr. 39550784

www.respirationsvagten.dk
Mail:
kontakt@respirationsvagten.dk

Fælles dataansvarlig

Michella Meyer
Nellikevej 12
7000 Fredericia
Tlf. 51415000
michella@respirationsvagten.dk

Den dataansvarlige repræsentant
Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

Joe domino

Formål
Hvis du som borger får ydelser fra Respirationsvagten ApS, behandler vi dine personoplysninger.
Personoplysninger er oplysninger, som f.eks. dit navn, kontaktoplysninger, sygdomshistorik m.v.
Respirationsvagten ApS er ansvarlige for at sikre, at alle krav i persondatareglerne for beskyttelse af persondata, herunder følsomme data er overholdte.
Vi samarbejder herunder, med den primære it-leverandør, for at sikre at det tekniske sikkerhedsniveau ligger på det højst mulige plan.

Borgere
Modtager du som borger, ydelser fra os, behandler vi navn, kontaktoplysninger, helbredsoplysninger, oplysninger om særlige omsorgsbehov og andre oplysninger, der kan indgå i sociale og sundhedsmæssige sammenhænge.

Det er vigtigt for, os at du føler dig tryg med den måde, vi behandler personoplysninger og derfor stræber vil altid efter at gøre vores bedste for at dine oplysninger er beskyttede. For at leve op til dette arbejder vi med en række tiltag.

Vi får primært oplysninger om dig fra din primære leverandør, hvorfra du modtager behandling. Efterfølgende modtager vi dine oplysninger fra dig selv og dine pårørende. Du afleverer f.eks. oplysninger til os, når du har dialog med os om den opgave, vi løser.

Lovligt grundlag
For at kunne behandle dine personoplysninger, skal vi have et lovligt grundlag. Det kan være følgende, men ikke begrænset til:

Almen interesse; vi behandler dine personoplysninger for, at vi kan udføre den opgave, vi er pålagt og som defineret i lovgivningen.

Aftale; vi behandler dine personoplysninger på baggrund af den aftale, der ligger til grund for opgavens udførelse.

Retslig forpligtelse: vi behandler oplysninger om dig fordi vi i henhold til lovgivningen skal gøre det (f.eks. skal vi føre en social eller sundhedsmæssig journal eller vi skal gemme oplysninger i henhold til bogføringsloven)

Interesseafvejning; behandlingen er personoplysninger for at, i øvrigt, kunne opfylde vores forpligtelser.

Lovligt grundlag for behandling af personfølsomme oplysninger:
Vi behandler også oplysninger, som kan betragtes som personfølsomme oplysninger herunder oplysninger om dit helbred og hjælpebehov. Disse oplysninger behandles af os med udgangspunkt i følgende:

Social og sundhedslovgivningen; behandlingen af dine personfølsomme oplysninger er nødvendige for, at vi kan løfte vores opgave som, vi er givet inden for dette område

Øvrige retslige krav; behandlingen af dine personfølsomme data er nødvendige for at leve op til lovgivningen

Samtykke; vi anvender sjældent samtykke som grundlag for at behandle dine personoplysninger, idet vi som hovedregel skal behandle oplysningerne for at kunne udføre vores opgave. Hvor dette ikke er gældende skal du udtrykkeligt have givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til en eller flere specifikke formål.

Administration
Allerede inden vi indgår en aftale om udførelse af en opgave, gennemfører vi en række tiltag for at kunne udføre opgaven så godt som muligt. Ligeså gør vi en række administrative tiltag, mens vi løser opgaven, som er aftalt. Disse tiltag er nødvendige for at kunne leve op til den opgaveaftale, der er indgået mellem bestillende myndighed og os samt at leve op til gældende lovgivning.

I forhold til at vurdere, følge op og udvikle vores virksomhed gennemfører vi behandling af personoplysninger med udgangspunkt i en afvejning af interesse.

Modtagere af oplysninger
Dine oplysninger deles med udvalgte ansatte ved Respirationsvagten, med vikarer der skal udføre en opgave hos dig, din primære leverandør samt med vores eksterne IT-systemleverandør.

Persondata udenfor EU
Vi og vores primære systemleverandør, har ingen persondata liggende uden for EU.

Sletning
Vores udgangspunktet er at dine personoplysninger ikke skal lagres længere end det er nødvendigt for, at vi kan opfylde det formål, som var forudsætningen for opbevaringen af oplysningerne.
I praksis betyder dette, at oplysninger gemmes så længe, du er tilknyttet og i et tidsrum derefter.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine persondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Dine rettigheder
Du har, ifølge den europæiske forordning om datasikkerhed (GDPR), en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Adgang: Du har ret til at få information om hvilke personoplysninger, som vi har registreret om dig. For at sikre at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer, der skal sikre, at du kan identificeres. Såfremt du ønsker at få udleveret dine personoplysninger, skal du skrive til michella@respirationsvagten.dk

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afleveret til os med henblik på, at du kan give dem til anden en persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har udleveret.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger rettet.

Indsigelse mod interesseafvejning: I det tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger i henhold til en interesseafvejning som lovligt grundlag, har du ret til at gøre indsigelse i forhold til en konkret behandling af personoplysninger. I det tilfælde at dine personoplysninger anvendes i markedsførings øjemed, har du altid ret til at gøre indsigelser mod denne anvendelse. I så fald skal oplysningerne ikke længere anvendes i markedsføringen.

Begrænsning: Du har ret til at begære behandlingen af dine personoplysninger begrænset såfremt du er imod behandling eller du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger fejlagtigt. Begrænsning gælder i sådanne tilfælde under undersøgelse af din begæring og resultatet er, at behandling sættes på pause.

Klager: Du har ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om Datatilsynet her www.datatilsynet.dk og kan skrive til tilsynet på denne adresse:

Mere information

Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte michella@respirationsvagten.dk
Du kan finde mere information om persondatalovgivningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk